Waarvoor kan je bij mij terecht?

Je kan bij mij terecht voor individuele psychotherapie. In deze vorm van therapie sta ik samen met jou stil bij je klachten en problemen.

Door deze gedachten, gevoelens, … te verwoorden en ons niet enkel blind te staren op de problemen, maar ook aandacht te hebben voor je eigenheid, vaardigheden en sterktes wordt verandering nagestreefd.

Verandering kan zijn:

 • (andere) keuzes durven maken
 • de dingen anders bekijken
 • anders omgaan met de situatie, … .

Aangezien dit alles een invloed kan hebben op je partner en/of gezinsleden, kunnen zij gerust meekomen. In een sfeer van wederzijds respect en begrip voor ieders verhaal en visie kan men zich gesterkt voelen in het nastreven van verandering.

 

Individuele psychotherapie voor adolescenten en volwassenen.

Volwassenen:

 • verslaving (drugs, alcohol, medicatie, gokken, …)
 • emotionele problemen (gevoelens van angst en minderwaardigheid, agressie, … )
 • stress, burn-out, …
 • rouw- en verliesverwerking
 • zingevingsvragen en persoonlijke ontwikkeling

Adolescenten:

 • verslaving (cannabis en andere drugs, alcohol, internet/gamen, …)
 • gedragsproblemen (problemen met gezag, pesten, liegen, agressie, …)
 • problemen op school (examenstress, faalangst, spijbelen, …)
 • emotionele problemen (angst, somberheid, depressie, woede, …)