Welkom

Soms is het duidelijk waarmee we te kampen hebben: angst, depressieve klachten, verslaving, ... maar vaak is het ook niet zo.

Hebben we een algemeen gevoel van onrust en onbehagen? Voelen we ons niet goed in ons vel? Willen we verandering, maar weten we niet hoe?

Misschien helpt het om erover te praten? Kan psychotherapie hierbij een hulpmiddel zijn?

Ik ben Greet Aelvoet, licentiaat klinische psychologie en criminologie (RUG) en erkend psycholoog.

 

Download de folder